Czujnik Gazu Ziemnego ORNO OR-DC-608, 230 V

Budowa i remont

http://www.dermoklinika.pl/dermatologia-kliniczna/choroby-skory/zapalenie-skory-rak-1

Informacje

ORNO OR-DC-608 OR-DC-608 jest nowoczesnym detektorem gazu ziemnego do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Służy do ciągłego monitoringu obecności i wykrywania gazów palnych wydostających się z nieszczelności. W urządzeniu zastosowano wysokiej jakości czujnik półprzewodnikowy pozwalający na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności. Po wykryciu wycieku gazu http://www.dermoklinika.pl/dermatologia-kliniczna/choroby-skory/zapalenie-skory-rak-1 osiągającego ustawiony próg alarmowy detektor wyda sygnał dźwiękowy oraz włączy się czerwona dioda LED. poziom alarmowy: gaz ziemny 8% LEL* *LEL - dolna granica wybuchowości gazu, jako procent objętości gazu w powietrzu. Jest to minimalna wartość stężenia gazu, przy której może nastąpić eksplozja